วิธีรักษาต่อมลูกหมากโต หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก

โทมาซิงพลัส Tomazing

ต่อมลูกหมากโต หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก รักษาให้หายได้

 

 • ต่อมลูกหมากโต อักเสบ และ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นภัยเงียบที่ผู้ชายทุกคนต้องเจอ
  ผู้ชายอายุ 40 ปี ขึ้นไป พบ 30%
  ผู้ชายอายุ 50 ปี ขึ้นไป พบ 60%
  ผู้ชายอายุ 70-80 ปี ขึ้นไป พบทุกคน
  ต่อมลูกหมากโต หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก คุณประสบปัญหา หรือ
  ทรมานจากอาการเหล่านี้ใช่มั้ย ต่อมลูกหมากโต มะเร็งต่อมลูกหมากมันอาจเป็นเซลล์มะเร็งที่อยู่ในต่อมลูกหมาก ส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นแต่อายุ 40 ขื้นไป

 

โรคต่อมลูกหมากโต

 • โรคต่อมลูกหมากโต (BPH – Benign Prostatic Hyperplasia)
  คือ ภาวะที่ต่อมลูกหมากมีขนาดใหญ่ผิดปกติ ซึ่งชาวตะวันตกมัก
  เปรียบเทียบขนาดปกติของต่อมลูกหมากว่าเท่ากับขนาดของผล
  วอลนัท (walnut-size) ตำแหน่งของต่อมลูกหมากจะอยู่ในบริเวณ
  ใต้กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมากทำหน้าที่สร้างสารที่เป็นของเหลว
  ประมาณ 30% ของน้ำอสุจิ ด้วยเหตุที่ต่อมลูกหมากจะห่อหุ้มท่อ
  ปัสสาวะส่วนต้นไว้ ดังนั้นเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นก็อาจกดทับท่อ
  ปัสสาวะให้ตีบเล็กลง ส่งผลให้คนไข้มีอาการปัสสาวะติดขัด
  นอกจากนี้ต่อมลูกหมากโตอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผนังกล้าม
  เนื้อของกระเพาะปัสสาวะหนาขึ้น.

 

 • เนื่องจากต้องบีบตัวแรงขึ้นเพื่อขับน้ำปัสสาวะให้ผ่านท่อแคบๆ และ
  เมื่อผนังกระเพาะปัสสาวะหนาตัวขึ้นก็จะส่งผลต่อความสามารถใน
  การกักเก็บน้ำปัสสาวะลดลง คนไว้จึงต้องปัสสาวะบ่อย และอาจได้
  รับการกระตุ้นให้ปวดปัสสาวะขึ้นมาอย่างกะทันหันได้ โรคต่อมลูก
  หมากโตเป็นโรคที่พบได้เป็นปกติ และการเกิดขึ้นมักจะสัมพันธ์กับ
  อายุ มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า 50% ของผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูก
  หมากนั้นมีอายุประมาณ 60 ปี

 

 • ปัสสาวะบ่อย ตื่นไปเข้าห้องน้ำบ่อย จนกายเป็นคนนอนหลับยาก
 • ปัสสาวะนาน ปัสสาวะอ่อน ปัสสาวะสะดุด
 • ปัสสาวะเจ็บ แสบ ขัด
 • ปัสสาวะลำบาก เบ่งนานก่วาจะออก
 • ปัสสาวะบ่อย จนมีอาการอักเสบ
 • เป็นไข้ติดเซื้อทางเดีนปัสสาวะ
 • ปัสสาวะไม่สุด หยดติ่๋งๆ ตอนปลาย
 • เจ็บปวดเมื่อมีน้ำหลั่งกาม
 • ปัสสาวะเจ็บปวดทรมาน
 • ปัสสาวะมีเลือดปนออกมา
 • ปัสสาวะกระปิด กระปอย
 • ปัสสาวะผิดเวลา
 • ความต้องการทางเพศลดลง
 • อวัยวะไม่แข็งตัว
 • ปวดท้องน้อย
 • ปวดฉี่ แต่ฉี่ไม่ออก
 • กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
 • ปวดปัสสาวะรุนแรงมาก
 • ท่อปัสสาวะอักเสบ
 • ปวดอัณฑะ ปวดด่วงท้องน้อย ปวดฝีเย็บ

3สารสกัดสำคัญ ของโทมาซิงพลัส

 • ไลโคปืน
  เป็นสารสีแดงที่มา
  จากมะเขือเทศ ทำหน้าที่
  ป้องกันการเสื่อมสภาพ
  ของเซลล์ ลดความเสี่ยง
  ในการเกิดมะเร็ง
  ต่อมลูกหมาก

 

 • วิตามิน B1 B2 B3
  ช่วยในการทำงาน
  ของระบบประสาท
  ช่วยสังเคราะห์ฮอร์โมน
  เพศและเพิ่มประสิทธิ
  ภาพของระบบสืบพันธุ์
  ให้ฟื้นกลับมาเป็นปกติ

 

 • ซิงค์คลอไรด์
  เป็นส่วนสำคัญที่ช่วย
  ให้ต่อมลูหมากทำงานได้
  อย่างมีประสิทธิภาพ
  แก้ปัญหาต่อมลูกหมาก
  โตและช่วยการทำงาน
  ของอวัยวะสืบพันธุ์ให้
  ทำงานอย่างเต็มที่
  สารสกัดทรงคุณค่า เพื่อคุณผู้ชาย

 

โปรโมชั่นTomazing Plus2 โทมาซิงพลัส

 • ชุดทานต่อเนื่องรักษาจนหาย!
Tomazing โทมาซิงพลัส
Tomazing โทมาซิงพลัส