ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง

1.มะเร็งเต้านม
————————————————————————–

คนที่มาจากครอบคัวที่สมาชิกมีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน คนที่เป็นโรคอ้วน คนที่มีบุตรช้ารวมถึงคนที่ไม่มีบุตร จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนทั่วไป

2.มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
————————————————————————–
มีสาเหตุเกีดมาจากการสูบบุหรี่ และ การใช้ยาย้อมผมบ่อยๆ มักพบในผู้ชาย มากกว่าผู้หญิง

3.มะเร็งปากมดลูก
————————————————————————–
มักพบในช่วงอายุน้อย พบในคนที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ คนที่สูบบุรี่จัด และ คนที่มาจากคอบคัวที่มีประวัติการเป็นโรคผิวหนังพุพอง

4.มะเร็งลำไส้ใหญ่
————————————————————————–
มักพบในคนที่มีเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ หรือ ลำไส้อักเสบ และมีแผล
ในลำไส้คนที่มาจากคอบครัวที่มีประวัติการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มาก่อน
คนที่กินอาหารที่มีไขมันสุง รวมไปถึงคนที่กินอาหารที่มีเส้นใยน้อยกว่าปกติ

5.มะเร็งเม็ดเลือดขาว
————————————————————————

มักพบในคนที่มีร่างกายได้รับรังสี เบน-ซีน หรื สารเคมีอื่นๆ ในปริมาณมาก

6.มะเร็งปอด
————————————————————————

มักพบในคนที่ร่างกายได้รับใยหินทนไฟ รังสีรวมไปถึงคนที่สูดควัน
บุหรี่ในปริมาณมาก

7.มะเร็งช่องปาก

———————————————————————-

มักพบในคนที่เคี้ยวยาสูบ หรือดื่มเครื่องดื่มแอกรอฮอล์ในปริมาณมาก

8.มะเร็งตับออ่น

———————————————————————-
มักพบในคนทีสูบบุหรี่ รวมไปถึงคนที่กินอาหารที่มีไขมันสุง

9.มะเร็งต่อมลูกมาก

———————————————————————-
ความเสี่ยงต่อการเป็นจะเพิ่มขื้นมาก เมื่อมีอายุเพิ่มขื้น มากกว่าร้อยละ80 จะเกีดหลังจากอายุ65 ขื้นไป


10.มะเร็งผิวหนัง

มักพบในคนที่มีผิวขาวซีด คนที่ได้รับแสงแดดจัดๆในช่วงวัยเด็ก
คนที่อาบแดดบ่อยๆ


11.มะเร็งมดลูก

———————————————————————
มักพบในคนหลังวัยหมดประจำเดือนที่เป็นหนัน คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรังไข่ หรือมีการตกเลือด รวมไปถึงคนที่เป็นโรคอ้วน

เพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ให้หลีกเลี้ยงอาหารที่มีไขมันสุง กินอาหารที่อุดมไปด้วยถั่วเหลือง ผัก และ ผลไม้สดรวมไปถึงอาหารที่มีเส้นใยสุงอื่นๆ