Category Archives: แก้โรคภูมิแพ้

GREEN MULON กรินมูลอน สมุนไพรสกัดจากชาเขียว และสาร
สกัดเคอร์คูมินอยด์ ลดอาการภุมิแพ้ ช่วยลดการลั่งสาร immuonglobulin
ที่เป็นสาเหตุของการเกีดภูมิแพ้ ทำให้อาการภูมิแพ้ดีขื้น

  ภูมิแพ้ เป็นโรคที่พบได้ทั่วไป สาเหตุเกิดจากการตอบสนองของร่างกายที่มีต่อสารกระตุ้นซึ่งตอบสนองกับสารบางชนิดมากผิดปกติ อาทิ ไรฝุ่น ละอองเกสรของพืช ส่งผลให้เกิดอาการอักเสบกับอวัยวะที่สัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ โดยโรคภูมิแพ้ อาจจะเกิดได้ทั้งจากพันธุกรรมหรือสภาพแวดล้อม การใช้ชีวิต