Category Archives: แก้โรคภูมิแพ้

GREEN MULON กรินมูลอน สมุนไพรสกัดจากชาเขียว และสาร
สกัดเคอร์คูมินอยด์ ลดอาการภุมิแพ้ ช่วยลดการลั่งสาร immuonglobulin
ที่เป็นสาเหตุของการเกีดภูมิแพ้ ทำให้อาการภูมิแพ้ดีขื้น

  ภูมิแพ้ เป็นโรคที่พบได้ทั่วไป สาเหตุเกิดจากการตอบสนองของร่างกายที่มีต่อสารกระตุ้นซึ่งตอบสนองกับสารบางชนิดมากผิดปกติ อาทิ ไรฝุ่น ละอองเกสรของพืช ส่งผลให้เกิดอาการอักเสบกับอวัยวะที่สัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ โดยโรคภูมิแพ้ อาจจะเกิดได้ทั้งจากพันธุกรรมหรือสภาพแวดล้อม การใช้ชีวิต

รู้จักโรค “ภูมิแพ้” ทำไมบางคนถึงมีอาการแพ้มากขึ้น

GREEN MULON กรีนมูลอน

ภูมิแพ้ เป็นโรคที่พบได้ทั่วไป สาเหตุเกิดจากการตอบสนองของร่างกายที่มีต่อสารกระตุ้นซึ่งตอบสนองกับสารบางชนิดมากผิดปกติ อาทิ ไรฝุ่น ละอองเกสรของพืช ส่งผลให้เกิดอาการอักเสบกับอวัยวะที่สัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ โดยโรคภูมิแพ้ อาจจะเกิดได้ทั้งจากพันธุกรรมหรือสภาพแวดล้อม การใช้ชีวิต กระบวนการเกิดโรคภูมิแพ้ อาจเกิดได้เมื่อมีการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้แล้วสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการสูดดม รับประทานหรือสัมผัส ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะตอบสนองสารก่อภูมิแพ้นั้นด้วยการหลั่งสารก่อการอักเสบต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้มีการพัฒนาเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน และสามารถผลิตแอนติบอดีต่อสารก่อภูมิแพ้แต่ละชนิด ทำให้มีความไวต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้นเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บางท่านอาจยังคงสงสัยว่าหากร่างกายมีการพัฒนาตัวเองแล้ว ทำไมในผู้ป่วยบางรายจึงมีอาการภูมิแพ้ที่รุนแรงขึ้น เหตุเพราะร่างกายได้รับและสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ โดยระบบภูมิคุ้มกันและแอนติบอดีจะตอบสนองและก่อให้เกิดการกระตุ้นของเซลล์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Mast Cell ซึ่งจะหลั่งสารที่เรียกว่า Histamine เป็นตัวการสำคัญของอาการที่ไม่พึงประสงค์ของโรคภูมิแพ้นั่นเอง ชนิดของโรคภูมิแพ้อาจแบ่งออกอย่างง่ายๆ ได้ตามระบบที่มีอาการ โรคภูมิแพ้ที่เกิดกับทางเดินหายใจส่วนล่าง อาทิ โรคหืด โรคภูมิแพ้ที่เกิดกับโพรงจมูก ทำให้เกิดโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ โรคภูมิแพ้ที่เกิดทางผิวหนัง โรคภูมิแพ้ทางตา โรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรง ที่มีอาการเกิดกับหลายระบบ อย่างไรก็ตาม ในสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจพบผู้ป่วยที่เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้จำนวนมาก โดยจะมีอาการที่แสดงออกได้อย่างชัดเจน คือ มีน้ำมูกไหล ในลักษณะที่ใส คันจมูก จาม หรือคนไข้บางท่านอาจจะมีอาการไอเรื้อรัง ไอกระแอมตลอดเวลา เพราะมีเสมหะไหลหรือซึมลงคอ บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง นอนกรน ถอนหายใจบ่อย มีอาการปากแห้ง คันหัวตา […]