Category Archives: โรคมะเร็ง

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง

1.มะเร็งเต้านม ————————————————————————– คนที่มาจากครอบคัวที่สมาชิกมีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน คนที่เป็นโรคอ้วน คนที่มีบุตรช้ารวมถึงคนที่ไม่มีบุตร จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนทั่วไป 2.มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ————————————————————————– มีสาเหตุเกีดมาจากการสูบบุหรี่ และ การใช้ยาย้อมผมบ่อยๆ มักพบในผู้ชาย มากกว่าผู้หญิง 3.มะเร็งปากมดลูก ————————————————————————– มักพบในช่วงอายุน้อย พบในคนที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ คนที่สูบบุรี่จัด และ คนที่มาจากคอบคัวที่มีประวัติการเป็นโรคผิวหนังพุพอง 4.มะเร็งลำไส้ใหญ่ ————————————————————————– มักพบในคนที่มีเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ หรือ ลำไส้อักเสบ และมีแผล ในลำไส้คนที่มาจากคอบครัวที่มีประวัติการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มาก่อน คนที่กินอาหารที่มีไขมันสุง รวมไปถึงคนที่กินอาหารที่มีเส้นใยน้อยกว่าปกติ 5.มะเร็งเม็ดเลือดขาว ———————————————————————— มักพบในคนที่มีร่างกายได้รับรังสี เบน-ซีน หรื สารเคมีอื่นๆ ในปริมาณมาก 6.มะเร็งปอด ———————————————————————— มักพบในคนที่ร่างกายได้รับใยหินทนไฟ รังสีรวมไปถึงคนที่สูดควัน บุหรี่ในปริมาณมาก 7.มะเร็งช่องปาก ———————————————————————- มักพบในคนที่เคี้ยวยาสูบ หรือดื่มเครื่องดื่มแอกรอฮอล์ในปริมาณมาก 8.มะเร็งตับออ่น ———————————————————————- มักพบในคนทีสูบบุหรี่ รวมไปถึงคนที่กินอาหารที่มีไขมันสุง 9.มะเร็งต่อมลูกมาก ———————————————————————- ความเสี่ยงต่อการเป็นจะเพิ่มขื้นมาก เมื่อมีอายุเพิ่มขื้น มากกว่าร้อยละ80 จะเกีดหลังจากอายุ65 […]