Category Archives: ความดัน เบาหวาน

วิธีแก้ความดันโลหิตสุงให้ปกติ

ความดันโลหิตสุง

คามดันโลหิตที่เป็นปกติควรอยู่ต่ำกว่า 140/90 mm Hg หากคุณคิดว่าความดันโลหิตของคุณสุง 140 ให้รีบปรืกษา แพทย์เพื่อขอคำแนะนำวิธีการลดที่ถูกต้อง รักษาน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่เป็นปกติ ระวังย่าให้น้ำหนักเพิ่มขื้น พยายามออกกำลังกาย และดื่มผลิตภัณฑ์ พร้อมไวท์ เนื้องจากจะช่วยเผาผลาญแคลอรีที่ไม่ต้องการ ช่วยลดไขมัน  และปลับสมดูลร่างกายได้เป็นอย่างดี หากคุณมีน้ำหนักเกินพิกัด หรือเป็นโรคอ้วน น้ำหนักที่มากเกินไป จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันหิตสุงของคุณมากยิ่งขื้น เนื้องจากหัวใจต้องทำงานหนักมากขื้นเพื่อที่จะทำให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ร่างมีประสิทธิภาพ จงกระตือรือร้นทุกวัน ในการรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนั้น คุณไม่จำเป็นต้องออกกำลังกาย อย่างหักโหม หรือมีอุปกรณ์ที่ซับซ้อนราคาแพง แต่อย่างใด เพราะแม้แต่การออกกำลังแบบง่ายก็สามารถ ฟื้นฟูและ ปรับสมดูลร่างกายให้แข็งแรงได้เช่นกัน เช่น การเดินเร็วๆ การใช้บันไดแทนลิฟต์ ระมัดระวังเรื้องอาหารการกิน หลีกเลี้ยงอาหารที่มีส่วนผสมของโซเดียมในปริมาณมาก ไม่ควรกินโซเดียมมากกว่า 2.4กรัมต่อวัน ก่อนจะชื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ควรอ่านฉลากก่อนชื้อทุกครั้ง เพื่อตรวจหาปริมาณโซเดี้ยม ที่ซ่อนอยู่ในอาหารนั้น ๆ อาหารที่มีโซเดียมสุง จะเพิ่มระดับความดันโลหิตให้สุงมากยิ่งขื้น กินผัก และ ผลไม้ให้มากๆ กินผัก และผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารสูงมาก การกินอาหารที่มีเส้นใยสูง นอกจากจะลดความอยากอาหารให้น้อยลงแล้วยังช่วยลดความอยากขนมขบเคี้ยว จำพวกลูกกวาด ซ็อกโกแลต ให้น้อยลงอีกด้วยคะ งด หรือ […]